OKOLÍ/UMGEBUNG/SURROUNDING

CZ Termální lázně Chrastava
jsou veřejné lázně s koupelovými, relaxačními bazény, nepravidelného tvaru, se SLANOU VODOU, hloubka 90 cm. Orientační teplota vody: 32-38°C. Zdroj vody: místní vrt, přísada: mořská sůl. Od pensionu cca 5 km. www.laznechrastava.cz

DEU Thermalbad Chrastava
sind öffentliche Bäder mit Entspannungsbecken , unregelmäßig geformte, Salzwassertiefe von 90 cm. Ungefähre Wassertemperatur: 32-38°C. Wasserversorgung: örtliche Bohrloch Bestandteil: Meersalz . Von der Pension etwa 5 km. www.laznechrastava.cz

EN Thermal spa Chrastava
are public baths with relaxation pools, irregularly shaped, salt water depth of 90 cm. Approximate water temperature: 32-38°C. Water supply: local borehole ingredient: sea salt. By the guesthouse about 5 km. www.laznechrastava.cz


CZ Hasičské muzeum
několik stovek metrů od náměstí bylo otevřeno v roce 1997 expozice hasičského náčiní všeho druhu, od malých přenosných vodních čerpadel po velké ruční či parní stříkačky. Od pensionu cca 500m. http://hasicske-muzeum-chrastava2.webnode.cz/

DEU Feuerwehrmuseum
ein paar hundert Meter von dem Platz wurde im Jahr 1997, die Exposition gegen Feuer Werkzeuge aller Art, von kleinen tragbaren Wasserpumpen zu großen manuellen oder Dampfspritze geöffnet. 500m von der Pension. http://hasicske-muzeum-chrastava2.webnode.cz/

EN Firefighting Museum
a few hundred meters from the square was opened in 1997, exposure to fire tools of all kinds, from small portable water pumps to big manual or steam syringe. 500m from the pension. http://hasicske-muzeum-chrastava2.webnode.cz/


CZ Ještěd (1012 m n. m.).
prominencí 517 metrů, jde o 11 nejvyšší horu v Česku. Na vrcholu se nachází známý televizní vysílač. V dolní části vysílače je umístěn hotel a restaurace. Na Ještěd vedou lanovky, na svazích je lyžařské středisko. Lyžařské středisko na Ještědu ležící ve výšce 540–1000 m. Od pensionu cca 11km. www.skijested.cz

DEU Jeschken
Mit der Prominenz von 517 Metern, ist es 11 höchsten Berg in der Tschechischen Republik. An der Spitze ist es ein bekannter Fernsehsender. An der Unterseite des Senders Hotel und Restaurant. Er scherzte Leitungsanschluss , an den Hängen des Skigebiets. Skigebiet Jested liegt auf einer Höhe von 540-1000 m. Von der Pension ca. 11km. www.skijested.cz

EN Ještěd
With the prominence of 517 meters, it's 11 highest mountain in the Czech Republic. At the top there is a well-known television transmitter. At the bottom of the transmitter is located hotel and restaurant. He jested lead terminal, on the slopes of the ski resort. Ski resort Jested is situated at an altitude of 540-1000 m. By the guesthouse about 11 km. www.skijested.cz


CZ Transbordér
přes Lužickou Nisu je samoobslužný dřevěný kabinkový osobní mostní přepravník (gondolový most) pod hradem Hamrštejnem, v těsném sousedství souběžného železničního mostu. Od pensionu cca 6km. http://www.chrastava.cz/2010/transborder.htm

DEU Grenzüberschreitendem
über die Lausitzer Neiße ist ein selbstHolzBrücke Gondel Personal Transporter (Transporter-Brücke) Hamrštejn unterhalb der Burg, in der Nähe der parallelen Eisenbahnbrücke . Von der Pension ca. 6 km. http://www.chrastava.cz/2010/transborder.htm

EN Transborder
over the Lausitzer Neisse rivers is a self-wooden bridge gondola personal transporter (transporter bridge) Hamrštejn below the castle, in the vicinity of the parallel railway bridge. By the guesthouse about 6km.
http://www.chrastava.cz/2010/transborder.htmCZ ZOO Liberec
Liberci je nejstarší zoologickou zahradou v ČR i na Slovensku. V jejím 13 hektarovém areálu je chováno více než 170 druhů zvířat. Od pensionu cca 10km. www.zooliberec.cz

DEU ZOO Liberec
Liberec ist der älteste Zoo in der Tschechischen Republik und der Slowakischen Republik. In seiner 13 Hektar großen Campus ist mehr als 170 Arten gezüchtet. Über 10 km von der Pension entfernt. www.zooliberec.cz

EN ZOO Liberec
Liberec is the oldest zoo in the Czech Republic and the Slovak Republic. In its 13-hectare campus is bred more than 170 species. About 10km from the guesthouse. www.zooliberec.cz
CZ Centrum Babylon
zábavní komplex v centru města Liberce o rozloze 30 000 m². Součástí centra je aquapark s laser show, lunapark, XD Theater, virtuální realita, indoor adventure golf, golfový simulátor, bowling a laser game. Od pensionu cca 8km. www.centrumbabylon.cz

DEU Centrum Babylon
Entertainment-Komplex im Zentrum von Liberec mit einer Fläche von 30.000 m². Das Zentrum Park mit Lasershow , Kirmes, XD Theater, virtuelle Realität, Indoor-Abenteuer-Golf, Golfsimulator , Bowling und Laser-Spiel. Über 8 km von der Pension entfernt. www.centrumbabylon.cz

EN Centrum Babylon
entertainment complex in the center of Liberec with an area of 30,000 m². The center park with laser show, funfair, XD Theater, virtual reality, indoor adventure golf, golf simulator, bowling and laser game. About 8km from the guesthouse. www.centrumbabylon.czCZ Botanická zahrada
Liberec je nejstarší botanická zahradaČeské republice. Její doménou jsou sbírky tropických rostlin.  Od pensionu cca 10km. www.botaniliberec.cz

DEU Botanischer Garten
Liberec ist der älteste botanische Garten in der Tschechischen Republik. Seine Domäne ist die Sammlung von tropischen Pflanzen. Über 10 km von der Pension entfernt. www.botaniliberec.cz

EN Botanic Garden
Liberec is the oldest botanical garden in the Czech Republic. Its domain is the collection of tropical plants. About 10km from the guesthouse. www.botaniliberec.cz


©   2014  Penzion Gloria, Designed and developed by 5Q Ochrana osobních údajů Kontakty
Pension Gloria v Chrastavě hodnocení